powrót

II Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela

Art. 82

Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne.