II Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela

Art. 83

Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.