I Rzeczpospolita

Art. 29

Stolicą Rzeczypospolitej Polskiej jest Warszawa.