Posiedzenia Komisji Konstytucyjnej ZN (7, 8 i 9.02.1995 r.)

W dniach 7, 8 i 9 lutego 1995 r., Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, obradująca pod przewodnictwem posła Aleksandra Kwaśniewskiego (SLD), rozpatrzyła: projekt jednolity Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (w ujęciu wariantowym), sprawy różne.

Skład komisji konstytucyjnej zgromadzenia narodowego

(po zmianach z dnia 25 marca, 26 sierpnia i 16 września 1994 r.)
 • 1. Poseł Aleksander Kwaśniewski (SLD) — przewodniczący
 • 2. Senator Stefan Pastuszka (PSL) — zastępca przewodniczącego
 • 3. Senator Piotr Andrzejewski (NSZZ „S”)
 • 4. Poseł Aleksander Bentkowski (PSL)
 • 5. Poseł Lidia Błądek (PSL)
 • 6. Poseł Jan Borkowski (PSL)
 • 7. Poseł Wojciech Borowik (UP)
 • 8. Poseł Ryszard Bugaj (UP)
 • 9. Poseł Piotr Chojnacki (PSL)
 • 10. Poseł Jerzy Ciemniewski (UW)
 • 11. Poseł Włodzimierz Cimoszewicz (SLD)
 • 12. Senator Adam Daraż (PSL)
 • 13. Poseł Henryk Dyrda (PKR)
 • 14. Poseł Ryszard Grodzicki (SLD)
 • 15. Senator Alicja Grześkowiak (NSZZ „S”)
 • 16. Poseł Jerzy Gwiżdż (BBWR)
 • 17. Poseł Piotr Ikonowicz (PPS)
 • 18. Poseł Tadeusz Iwiński (SLD)
 • 19. Senator Paweł Jankiewicz (SLD)
 • 20. Poseł Jerzy Jaskiernia (SLD)
 • 21. Poseł Seweryn Jurgielaniec (SLD)
 • 22. Poseł Krzysztof Kamiński (KPN)
 • 23. Senator Krzysztof Kozłowski (KD)
 • 24. Poseł Henryk Kroll (MN)
 • 25. Poseł Marian Król (PSL)
 • 26. Poseł Maria Kurnatowska (PSL)
 • 27. Poseł Irena Lipowicz (UW)
 • 28. Poseł Aleksander Łuczak (PSL)
 • 29. Poseł Krystyna Łybacka (SLD)
 • 30. Senator Jerzy Madej (KD)
 • 31. Poseł Wit Majewski (SLD)
 • 32. Poseł Tadeusz Mazowiecki (UW)
 • 33. Poseł Marek Mazurkiewicz (SLD)
 • 34. Poseł Leszek Moczulski (KPN)
 • 35. Senator Jan Mulak (SLD)
 • 36. Senator Jan Orzechowski (PSL)
 • 37. Poseł Longin Pastusiak (SLD)
 • 38. Poseł Andrzej Pomirski (PSL)
 • 39. Poseł Stanisław Rogowski (UP)
 • 40. Poseł Marek Rojszyk (SLD)
 • 41. Poseł Jan Rokita (UW)
 • 42. Senator Henryk Rot (SLD)
 • 43. Poseł Władysław Serafin (PSL)
 • 44. Poseł Zbigniew Siemiątkowski (SLD)
 • 45. Poseł Hanna Suchocka (UW)
 • 46. Poseł Sławomiw Szatkowski (PSL)
 • 47. Poseł Jan Szczepaniak (PSL)
 • 48. Poseł Adam Szczęsny (PSL)
 • 49. Poseł Jerzy Szteliga (SLD)
 • 50. Poseł Janusz Szymański (UP)
 • 51. Poseł Czesław Sleziak (SLD)
 • 52. Poseł Jacek Taylor (UW)
 • 53. Poseł Danuta Waniek (SLD)
 • 54. Poseł Jerzy Wiatr (SLD)
 • 55. Poseł Janusz Wojciechowski (PSL)
 • 56. Poseł Jerzy Zdrada (UW)

W posiedzeniu udział wziął wicemarszałek Sejmu Aleksander Małachowski oraz przedstawiciele:
Prezydenta RP — prof. Michał Pietrzak, prof. Andrzej Rzepliński, dr Władysław Kulesza i
Rady Ministrów — prof. Stanisław Gebethner, prof. Andrzej Gwiżdż.