powrót

I Rzeczpospolita

Art. 9

Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.