powrót

I Rzeczpospolita

Art. 7

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.