powrót

II Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela

Art. 39

Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.