powrót

II Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela

Art. 38

Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.