powrót

I Rzeczpospolita

Art. 3

Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.