powrót

VIII Sądy i Trybunały

Art. 182

Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości określa ustawa.