powrót

VIII Sądy i Trybunały

Art. 173

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz.