powrót

VI Rada Ministrów i administracja rządowa

Art. 150

Członek Rady Ministrów nie może prowadzić działalności sprzecznej z jego obowiązkami publicznymi.