powrót

I Rzeczpospolita

Art. 14

Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.