powrót

V Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 138

Prezydent Rzeczypospolitej nadaje ordery i odznaczenia.