powrót

IV Sejm i Senat

Art. 108

Do senatorów stosuje się odpowiednio przepisy art. 103-107.