powrót

I Rzeczpospolita

Art. 1

Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.