powrót

II Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela

Art. 43

Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości nie podlegają przedawnieniu.