powrót

II Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela

Art. 36

Podczas pobytu za granicą obywatel polski ma prawo do opieki ze strony Rzeczypospolitej Polskiej.